Rodinný dům Poděbrady - Zámostí

Suterénní obvodové stěny byly navrženy z masivní monolitické konstrukce z betonu tř. C25/30 tl. 250mm. V návaznosti na základovou desku vytváří konstrukce vanu. V 1NP jde o kombinaci monolitických stěn při vnějším obvodu a vnitřním jádru a výplňového zdiva z cihelných tvárnic a příčkovek. Konstrukce 2NP obvodových stěn bude z lehké konstrukce dřevostavby. Z vnější strany je skladba doplněna deskou tepelné izolace a realizován příslušný fasádní provětrávaný systém – obklad dřevem. Z vnitřní strany budou stěny zaklopeny SDK instalačními předstěnami. Vnitřní příčky objektu jsou navrženy z cihelných bloků.

Nad úrovní suterénního podlaží je realizována masivní monolitická deska, překonzolována cca. 3m na každou stranu, přes obrys stávajícího obvodového zdiva suterénu. Deska je dimenzována na vynesení železobetonových obvodových svislých konstrukcí, se spolupůsobením stropní konstrukce 1NP, která je též železobetonová. 

Suterénní část objektu je opatřena kontaktním zateplovacím systémem (KZS), společně se stěrkou. Spodní líc překonzolované části stropní desky je rovněž zateplen a přestěrkován. V úrovni jsou obvodové stěny opatřeny též KZS s obkladem ze světle šedých cihelných pásků (alternativně světle šedá omítka). Otvory jsou opatřeny venkovními hliníkovými žaluziemi v skrytých podmítkových boxech. Motorizace a nábal žaluzie bude při vytažené pozici plně skryt v nadpraží v rámci skladby obvodového pláště.

V úrovni obvodových stěn 2NP je použit dřevěný obklad s vodorovným kladením, opět v systému provětrávané fasády (řevěné palubky tvaru rhombus z modřínového dřeva ošetřené světle šedým olejem). Okenní otvory jsou opatřeny prvky stínění – venkovní posuvná dřevěná okenice.

RD Poděbrady - Zámostí

13_36_foto_0113_36_foto_01
13_36_foto_0213_36_foto_02
13_36_foto_0313_36_foto_03
13_36_foto_0413_36_foto_04
13_36_foto_0513_36_foto_05
13_36_foto_0613_36_foto_06
13_36_foto_0713_36_foto_07

Rychlé kontakty

Pokud máte zájem o naše služby, neváhejte nás kontaktovat.

Telefon: 325 613 472
E-mail: dmyska@pkm.cz

Více kontaktů

Testovací boxík který zobrazíme vlevo

Lorem ipsum dolor sit amet

Maecenas fermentum

Pellentesque aliquam

Nullam viverra purus

Maecenas nec pulvinar leo

© 2014 Projekční kancelář Myška, s.r.o.
Webdesign & SEO: www.eStudio.cz