Přístavba skladové haly Hořátev 1

Přístavba skladové haly je objektem o jednom nadzemním podlaží, nepodsklepeným, se sedlovou střechou, slouží pro skladování výrobků firmy Fresenius HemoCare CZ s.r.o. sídlícím v sousedním objektu.

Ze statického hlediska je konstrukce jednolodní ocelová hala se zděným přístavkem.  Hala navazuje na stávající objekty na jihovýchodní a severovýchodní straně a je s nimi volně (dilatačně) spojena spojovacími krčky. Nosná konstrukce haly je uspořádána do šesti příčných rámů o modulových vzdálenostech 6,10m, vnější líce (roviny obvodového pláště) jsou vzdáleny 27,40m. Výška haly pod vazníky je 13,55m. Statické schema objektu v příčném směru je rám s vetknutou příčlí a kloubově uloženými sloupy. Ve štítové stěně jsou mezisloupky pro obvodový plášť z PUR panelů. Na severozápadní straně objektu je situován zděný přístavek, který má v části půdorysu patrovou nástavbu pro strojovnu VZT. Přístavek je zastřešen dřevěnými pultovými vazníky, stropní konstrukce ve strojovně VZT je uvažována ze stropních panelů Spiroll. Založení primární nosné konstrukce objektu je navrženo na základových patkách, které nesou hlavní nosné sloupy a mezisloupy pro obvodový plášť. Dále jsou v objektu základové pasy (pod zděnými stěnami přístavku) a opěrné stěny (pro zabezpečení výše položené podlahy oproti venkovnímu terénu), v jejichž rámci jsou navrženy konstrukce pro zvedací můstky.

 

TP Hořátev 1

09_05_foto_2109_05_foto_21
09_05_foto_2209_05_foto_22
09_05_foto_2309_05_foto_23
09_05_foto_2409_05_foto_24
09_05_foto_2509_05_foto_25
09_05_foto_2909_05_foto_29

Rychlé kontakty

Pokud máte zájem o naše služby, neváhejte nás kontaktovat.

Telefon: 325 613 472
E-mail: dmyska@pkm.cz

Více kontaktů

Testovací boxík který zobrazíme vlevo

Lorem ipsum dolor sit amet

Maecenas fermentum

Pellentesque aliquam

Nullam viverra purus

Maecenas nec pulvinar leo

© 2014 Projekční kancelář Myška, s.r.o.
Webdesign & SEO: www.eStudio.cz