Bytový dům Pečky

Návrh novostavby bytového domu vychází z prostorových vztahů okolní zástavby. Urbanistické a architektonické řešení domu včetně okolních úprav je řešeno citlivě vzhledem k dané lokalitě a stávající okolní zástavbě. Svým charakterem, tvarem a umístěním na pozemku doplňuje stávající zástavbu a zceluje uliční frontu.
Navržený bytový dům je tvořen ze dvou objektů respektující uliční čáry ze severní a jižní strany pozemku. Každý objekt má svůj vlastní vstup a vlastní komunikační jádro.
Bytový dům A, navržený na jižní straně pozemku, směrující fasádou k náměstí má tvar pětiúhelníku se zaobleným nárožím. Tvar vychází z vymezení uliční čáry na náměstí a snahy otevřít prostor do sousedního malého náměstí – veřejného prostoru. Střecha je valbová.
Bytový dům B, navržený na severní straně pozemku, směrující na nezastavěnou plochu je tvořen základní hmotou čtyřstěnu na kvádrovém půdorysu se sedlovým zastřešením. Objekt z bočních stran navazuje na sousední objekty.
Komunikační jádro schodiště u obou objektu má stejný princip, umístěno na severní části každého objektu a tvoří samostatnou odsazenou hmotu, přilehající k základní hmotě bytového domu. Díky odsazení objektu komunikační jádro je přirozeně osvětlené ze západní strany.
Hmoty bytových domů jsou výškově tvořeny 2 standardními nadzemními podlažími a 3. nadzemním/podkrovním podlažím a doplněny v podkroví vestavěnými patry a vloženými vikýři. Objekty jsou nepodsklepené.

Pečky Masarykovo náměstí

21_13_foto_0721_13_foto_07
21_13_foto_0821_13_foto_08
21_13_foto_0921_13_foto_09
21_13_foto_1021_13_foto_10
21_13_foto_1121_13_foto_11
21_13_foto_1221_13_foto_12

Rychlé kontakty

Pokud máte zájem o naše služby, neváhejte nás kontaktovat.

Telefon: 325 613 472
E-mail: dmyska@pkm.cz

Více kontaktů

Testovací boxík který zobrazíme vlevo

Lorem ipsum dolor sit amet

Maecenas fermentum

Pellentesque aliquam

Nullam viverra purus

Maecenas nec pulvinar leo

© 2014 Projekční kancelář Myška, s.r.o.
Webdesign & SEO: www.eStudio.cz