Projekční kancelář Myška, s.r.o.

Projekční kancelář Myška, s.r.o. byla založena a zapsána do Obchodního rejstříku v roce 1998 jako čistě rodinná firma s pěti společníky, hlavním předmětem činnosti firmy je dle klasifikace OKEČ projektová činnost ve výstavbě, dále pak poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. Svým zákazníkům celou škálu odborných činností ve stavebnictví.

Ve fázi přípravy zakázky:

 • analýzu stavu staveniště a jeho okolí
 • specifikaci potřebných podkladů a průzkumů prováděných specialisty námi koordinovanými
 • předběžné vymezení a upřesnění potřebných projektových prací a speciálních profesí

Ve fázi návrhu/studie stavby:

 • zpracování návrhu/studie stavby
 • uskutečnění předběžných jednání k zamýšlenému záměru s dotčenými orgány státní správy a osobami
 • předběžný odhad investičních nákladů

Ve fázi zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí:

 • vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
 • zadání potřebných průzkumů specialistům dle charakteru zakázky
 • odhad investičních nákladů
 • obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro územní řízení

Ve fázi zpracování dokumentace pro vydání souhlasu s provedením ohlášené stavby nebo pro vydání stavebního povolení:

 • vypracování dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení
 • statické ověření konstrukce
 • vypracování orientačního propočtu investičních nákladů
 • obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání stavebního povolení

Ve fázi zpracování dokumentace pro provádění stavby:

 • vypracování dokumentace pro provádění stavby
 • vypracování stavebně-technických specifikací k dokumentaci pro provádění stavby
 • vypracování položkového rozpočtu stavby
 • spolupráce s objednatelem při výběru materiálů a jejich použití

Ve fázi zpracování podkladů pro výběr dodavatele:

 • vypracování zadávací dokumentace pro provádění stavby
 • vypracování seznamu prací a dodávek, vypracování popisu stavby s určením standardů
 • vypracování podkladů pro výběrové řízení, které tvoří návrh textu smlouvy o dílo

Ve fázi výběru dodavatele stavby:

 • posouzení úplnosti nabídky dodavatele stavby
 • vyhodnocení nabídek potenciálních dodavatelů stavby dle předem stanovených kritérií
 • vypracování podkladů pro uzavření smlouvy o dílo

Ve fázi realizace stavby:

 • výkon autorského dozoru dle doporučených standardů této činnosti a dle příslušné smlouvy
 • výkon technického dozoru investora dle doporučených standardů této činnosti a dle příslušné smlouvy
 • výkon koordinátora bezpečnosti práce dle doporučených standardů této činnosti a dle příslušné smlouvy
 • sestavení platebního plánu stavby a dozor nad ním

Ve fázi po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání:

 • vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
 • dohled na odstranění zjištěných vad a nedodělků ve stanovené lhůtě a kvalitě
 • zajištění posudků a kontrolních měření, předkládaných objednatelem při kolaudaci stavby
 • účast při kolaudačním řízení stavby
 • spolupráce při vypracování závěrečného vyúčtování a ekonomického vyhodnocení stavby

Další činnosti:

 • vypracování zjednodušené dokumentace (pasportu stavby)
 • vypracování dokumentace bouracích prací

 

Dokumenty ke stažení:

vypis_or   vypis_zr   osvedceni o registraci   pojisteni odpovednost  ÚRS2015_1

Rychlé kontakty

Pokud máte zájem o naše služby, neváhejte nás kontaktovat.

Telefon: 325 613 472
E-mail: dmyska@pkm.cz

Více kontaktů

Testovací boxík který zobrazíme vlevo

Lorem ipsum dolor sit amet

Maecenas fermentum

Pellentesque aliquam

Nullam viverra purus

Maecenas nec pulvinar leo

© 2014 Projekční kancelář Myška, s.r.o.
Webdesign & SEO: www.eStudio.cz