Polyfunkční dům Černá růže

Opticky se jedná o 2 obdobné budovy s 3 nadzemními podlažími a sedlovou střechou. Obě budovy mají společný suterén pod okolním terénem. Urbanisticky a hmotově návrh vychází z klasického gotického uspořádání domů při Jiřího náměstí, tedy podlouhlých domů se sedlovým štítem s orientací k řece Labe. Oba hmotové celky jsou odděleny úzkou prolukou, ve které je umístěno schodiště obsluhující horní podlaží. Výškově je objekt řešen tak, aby nepřekračoval výšky říms domů, které k němu přiléhají.

Vstupní podlaží a suterén budou využity jako komerční plochy – obchody. 2NP a 3NP obsahuje komerční plochy (kanceláře) a bytovou jednotku (mezonetový byt).

Dům je pojat v kombinaci dvou funkčních využití, dvou povrchových materiálů a dvou barev. Bližší část domu k silnici bude kryta transparentním obalem temné barvy (např. kovová síť grafitové barvy) s elementárními posuvnými dílci. Opakem bude stabilní a rozvážná bílá část domu (na požadavek orgánů památkové péče barva tlumena k šedé) s hlazenou fasádou. Řešení vychází nejen ze snahy oba domy odlišit a vyhnout se ploché monokultuře dvou přilehlých domů, ale také vytvořit protipól restauraci Bílá růže, která je umístěna naproti zamýšlenému polyfunkčnímu domu. Oba domy, tedy Bílá a Černá růže tak v záměru vytváří pomyslný dialog staré a nové zástavby při vstupu do města a můžou se zdát i vstupní branou.

Poděbrady Pražská

09_47_foto_01_09_47_foto_01_
09_47_foto_02_09_47_foto_02_
09_47_foto_03_09_47_foto_03_
09_47_foto_04_09_47_foto_04_
09_47_foto_05_09_47_foto_05_
09_47_foto_06_09_47_foto_06_

Rychlé kontakty

Pokud máte zájem o naše služby, neváhejte nás kontaktovat.

Telefon: 325 613 472
E-mail: dmyska@pkm.cz

Více kontaktů

Testovací boxík který zobrazíme vlevo

Lorem ipsum dolor sit amet

Maecenas fermentum

Pellentesque aliquam

Nullam viverra purus

Maecenas nec pulvinar leo

© 2014 Projekční kancelář Myška, s.r.o.
Webdesign & SEO: www.eStudio.cz